SalwadorNiemniej jednak, jak przetrwanie to zilustrowane w następnej sekcji, zanieczyszczenie powietrza pozostaje poważnym zagrożeniem ekologicznym na całym świecie.

Zagrożenia wywołane przez pracownika

Nie jest wątpliwości, że wiele ludzi jest narażonych na ryzyko technologiczne i powiązane ze trybem życia niż na zagrożenia naturalne , ma duże konsekwencje dla raka skóry ze względu na rosnące promieniowanie słoneczne w ultrafiolecie. Międzynarodowe porozumienie w sprawie kontroli stosowania CFC jest określone jako Protokół Montrealski z 1987 r.

Przyspieszone zakwaszanie są wciąż odkrywane w całej Europie Wschodniej, gdzie wiele miliardów hektarów gruntów rolnych zostało poważnie skażonych przez radioaktywne wypadki.

Niekontrolowane emisje toksycznych gazów nie są rzadkimi zdarzeniami i czasami powodują katastrofy, takie jak też w Bhopal w Indiach w 1984 roku, które doprowadziły do ​​3000 zgonów i 200 000 obrażeń.

Top